Choď na obsah Choď na menu

   

 Školský rok 2022-2023


- príjemné a estetické prostredie

- 4 pedagogickí zamestnanci , ktorí zabezpečujú výchovno- vzdelávaciu činnosť a jeden nepedagogický zamestnanec

- robíme všetko preto, aby vaše dieťa bolo šťastné a spokojné 

Naše 2 triedy :

 1.trieda- "SOVIČKY "   3-4 ročné deti

 2.trieda-  "ŽABKY"      4-6 ročné deti 

  Krúžková činnosť /tento škol.rok/

  -  Angličtina -                Mgr. Lenka Horecká

  -  DFS Bystrinka -           Elenka Cígerová

  -  Hra na zobcovej flaute - Mgr. Marianna Ondrušová 

      

 Logopédia -               PaedDr.Zuzana Čekovská,

   

  

 

"Všetko, čo naozaj potrebujem  vedieť, som sa naučil

 v materskej  škole."

                                                                    ROBERT FULGHUM

 *******************************************************************

    Čo budeme robiť?

 

 • hry a hrové činnosti
 • ranný kruh
 • pohybové a relaxačné cvičenia
 • činnosti zabezpečujúce životosprávu
 • edukačné aktivity
 • príprava na pobyt vonku, pobyt vonku, edukačné aktivity,činnosti zabezpečujúce životosprávu
 • príprava na odpočinok, odpočinok
 • činnosti zabezpečujúce životosprávu
 • edukačné aktivity, záujmové krúžky, hry a hrové činnosti, pobyt vonku (v lete)

 Denný poriadok

 • zabezpečujeme harmonické striedanie činností počas dňa
 • vytvárame časový priestor na hrové činnosti a na edukačné aktivity

  *****************************************************************************

Dlhodobý cieľ výchovno-vzdelávacej činnosti:

 Vychovať dieťa schopné prejavu svojej identity (jedinečnosti), autonómie (nezávislosti) a kompetencií (schopností).

  

 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Milí rodičia , 

Vytvárame podmienky pre zdravý telesný, duševný a citový rozvoj vašich detí. Posilňujeme ich citový vzťah k rodine, okoliu, oboznamujeme ich s ľudovými zvykmi a tradíciami. Každodenné výchovno - vzdelávacie činnosti spestrujeme a dopĺňame kultúrno - spoločenskými , turisticko - športovými akciami. Náš život je aj kultúrne bohatý, navštevujeme rôzne podujatia, predstavenia a zúčastňujeme sa aj rôznych súťaží.

Poslaním materskej školy je poskytovať deťom predškolského veku výchovu a vzdelávanie. Výchova  vždy mala a má jeden cieľ: dať deťom to najlepšie, prejaviť im lásku, porozumenie, dať im dobré základy do budúceho života. Preto aj naše výchovno - vzdelávacie pôsobenie smeruje k tomuto cieľu.í

 

************************************************************************************************************

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.

Portrét

Posledné fotografie

Archív

Kalendár
september
2023
Po Út St Čt So Ne
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30