Choď na obsah Choď na menu

OZNAMY , AKTUALITY

OZNAM 

OD 19.11. 22 bude SMŠ ZATVORENÁ  z dovodu vysokej chorobnosti . 
Nástup bude 9.1.2023 - pondelok
 

**************************************************************************************************
 

PIATOK  - 2. 12.    -  VIANOČNÉ  FOTENIE   V   SMŠ

***************************************************************************************************

NOVEMBER – AKTIVITY nadštandard

3.11. – 1. návšteva základnej školypredškoláci

4.11. – DEŇ MATERSKÝCH ŠKOL

             Divadelné predstavenie

24.11. -   2. Návšteva  - Čítanie s MARTINUSOM

                                /dolniaci/

25.11. – Logopédia / priniesť si zásobníky

28.11. – NEMOCNICA U MEDVEDÍKA

/ popoludní 14,30 – 15,15 h. celá škôlka /

Spolupráca s Klubom medikov

29.11. -  Návšteva SNM – stála expozícia / dolniaci/  

 

 

__________________________________________________________________________________________________

PRÁZDNINY sa pomaly blížia do finále , 2.9.   - NÁSTUP 

Ako pomôcť deťom pred nástupom do MATERSKEJ   ŠKOLY  

Odlúčenie od rodiny je ťažká emočná situácia v živote dieťaťa.

Dieťa má strach v novom sociálnom prostredí, ktoré vyvoláva separácia od matky, otca a nové sociálne situácie. Základom adaptácie je hneď od začiatku dieťa zbaviť strachu a pomôcť mu nadobudnúť istotu v novom sociálnom prostredí. Prechod dieťaťa z rodiny do MŠ uľahčíte i tým, že nebudete rozoberať s dieťaťom vlastné obavy z jeho adaptácie v MŠ. Často sa stáva, že dieťa je pokojné, ale keď zbadá, že rodič je neistý, ba má slzy v očiach, nechápavo sa rozplače. Dieťa je istejšie a slobodnejšie, ak má osvojené hygienické návyky a zručnosti pri starostlivosti o svoju osobu / obliekanie, obúvanie, použitie vreckovky, toaletného papiera.../. Nerobte už odteraz za svoje deti to, čo môžu urobiť samé. Dôverujte im, určite to zvládnu, pokiaľ ich k tomu slovne povzbudíte. Hľadáme spolu cestu, ako tento problém zmierniť. Dôležitými vlastnosťami, ktoré vplývajú na plynulú adaptáciu dieťaťa v MŠ sú jednotnosť, dôslednosť a trpezlivosť zo strany rodičov a učiteľov. Pojem „adaptácia“ - sa v pedagogike používa v súvislosti s otázkami prispôsobivosti a prispôsobovania dieťaťa podmienkam rodinného, školského, mimoškolského prostredia. Psychológia pod pojmom „adaptácia“ rozumejú zmenu citlivosti, ktorá nastáva následkom prispôsobenia sa zmyslového orgánu vplyvom naň pôsobiacim.  Prijatie dieťaťa do materskej školy má byť matersky vrelé, privítanie je zo strany učiteľky, detí, ale aj z prostredia. Nové prostredie vzbudzuje u dieťaťa rešpekt, zvedavosť.

Orientačná

Dieťa v MŠ: 

-stavia sa do úlohy pozorovateľa,

- spracováva množstvo podnetov a problémov,

- nepokúša sa nadviazať kontakt s rovesníkmi,

- nezaujíma sa o ich aktivity, - rozpráva ticho, jednoslabične alebo vôbec,

- nehrá sa, a ak áno, tak nie veľmi intenzívne,

- je uzavreté, zdržanlivé,

- dieťa trpí nechutenstvom, odmieta sa stravovať.

Dieťa doma:

- prežíva to, čo dospelí po namáhavom dni,

- je neisté, unavené hlukom a množstvom podnetov,

- túži po kľude, chce si odpočinúť,

- obmedzuje mnohé zo svojich činností, s ktorými sa zaoberal pred vstupom do MŠ,

- zje všetko, čo pred neho predložíte, pretože jedlo v MŠ odmietlo,

- potrebuje spracovať svoje dojmy a zážitky.

Úloha rodiča: • nelúčiť sa s dieťaťom dlho / pri dlhom lúčení dieťa zneistie, nakoľko neobvyklé správanie rodiča podporí jeho strach /, • ak má možnosť, ponechá dieťa dopoludnia v MŠ a poobede si ho vyzdvihne, • po návšteve v MŠ dá dieťaťu možnosť odpočinku, • nezaťažuje dieťa väčšími aktivitami / nákupom, prechádzkami, pobytom na ihrisku.../, • nezaťažuje dieťa inými životnými zmenami / sťahovanie, nezhody v rodine.../, • zosúladí poriadok doma s poriadkom v MŠ, • neprerušuje pobyt v MŠ.

********************************************************************************

15.8. 2022 - opäť nástup po zátvore !

****************************

            ZÁPIS

                                   do  Súkromnej materskej školy  - P.MUDROŇA 32, MARTIN          

              9.-11. mája  2022

                             / oD 8,30-16,00 hod./

   Ponúkame :

- výchovu a vzdelávanie deťom od 3-6 rokov

- príjemné prostredie

- rešpektujeme individualitu dieťaťa, vedieme ho

  k samostatnosti  

- náš výchovno-vzdelávací program je obohatený O 

  KRÚŽKOVÚ ČINNOSŤ       

- prednostne prijímame súrodencov našich detí a deti na PPV

      TEšíme sa na vás !

 kontakt : 0911 315 829

  beatanemec@pobox.sk, www.smsmudronova.estranky.sk

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

V čase zápisu do SMŠ si môžete prevziať prihlášku do SMŠ na predprimárne vzdelávanie .

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

Doklady - novonastupujúce deti:  

 

  • Vyhlásenie o bezinfekčnosti – bude pripavené v šatni 1.deň
  • Fotokópiu karty poistenca - dieťaťa / priniesť v priebehu 1.týždňa nástupu /
  • Splnomocnenie o preberaní dieťaťa / ak bude preberať dieťa niekto iný ako zákonný zástupca – tlačivo bude v šatni v priebehu 1. týždňa   /

Osobné potreby:

Tlačiť

 

1. Papučky, sandálky  (klasické – pevné, zdravotné, „nie šľapky )
2. Pyžamko – podpísané (pretože viaceré deti majú rovnaké pyžamo)
3. Náhradné pančušky, ponožky, nohavičky, tričko (pre prípad potreby, ak sa dieťa ušpiní ,..)

4. Oblečenie na prezlečenie, ktoré je pohodlné a neobmedzuje deti v pohybe (napr. tepláčiky, lebo keď sa hrajú , môžu sa zašpiniť)
5. Nedávajte dieťaťu traky, aby im neublížila sponka, keď sa budú odopínať ani opasky

6. Vhodnú obuv – pevnú, ktorú môže mať dieťa do záhrady, do piesku (ak je  mokro, môžu mať v skrinke čižmičky a pláštenku)
7. Hrebeň – označený, zubnú kefku , pastu, celý balík hygien.vreckoviek     

8. Deti /v 2. tr. – prízemie/ potrebujú cvičebný úbor: tričko, krátke nohavice alebo legíny, ponožky    Veci im dajte do pláteného vrecka , označiť

9. Hračky z domu deti nepotrebujú

Všetky veci dieťaťu zrozumiteľne označte, podpíšte menom a priezviskom, aby nedošlo k zámene a učte deti, aby si poznali svoje veci !
 

UPOZORNENIE!

Prosíme  rodičov, aby pri vstupe do budovy používali návleky ,  dezinfekciu na ruky, rúško  a v tomto období  nevstupovali do tried , dieťa odovzdali p. učiteľkám v šatni . O zmenách

Informujte p.učiteľky .  

 

 

S účinnosťou od 1. septembra 2021 je pre každé dieťa, ktoré dosiahne päť rokov veku do 31. augusta 2021, predprimárne vzdelávanie povinné. Na povinné predprimárne vzdelávanie sa budú deti prijímať od školského roku 2021/2022.

Dieťa môže byť do materskej školy prijaté k začiatku školského roka .

Je dôležité povedať, že predprimárne vzdelávanie poskytujú materské školy zriadené obcou/mestom, súkromné a cirkevné (podľa druhu zriaďovateľa), ktoré sú zaradené do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky. Iba v týchto materských školách má rodič garantované, že: - jeho dieťa absolvuje predprimárne vzdelávanie, ktorého kvalitu garantuje štát

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++-

 
PRAVIDLÁ V BUDOVE SMŠ - použitie rúška , respirátora , prekrytie tváre -nosa a úst
                                           - do šatne vstupuje len 1 rodič s dieťaťom , 
                                           - pri vstupe si dezinfikuje ruky , nevstupuje do umyvárky , do triedy  
 
 

Portrét

Posledné fotografie

Archív

Kalendár
január
2023
Po Út St Čt So Ne
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31