Choď na obsah Choď na menu
 


     

558210_400792329970639_385174739_n.jpg

 

 

 

 

 

                    O NÁS

     SÚKROMNÁ  MATERSKÁ  ŠKOLA   

       P.Mudroňa 32,   Martin 

 

  je dvojtriedna  materská  škola  rodinného typu

  s    celodennou     prevádzkou.   

 

  Zriaďovateľ: Beáta Nemcová

   Prevádzka SMŠ  : 6,30 - 16.30 hod.

  Termín zriadenia a zaradenie do siete MŠ SR : 1.9.2006

  T.č.  043 4131924,  IČO -37980980,

  email- beatanemec@pobox.sk 

               

Riaditeľka SMŠ-  Beáta Nemcová

 Učiteľky SMŠ  - Elena Cígerová,

                    Emília Rovná, 

                                    Andrea Žillová / zástup MD /

                                 Mgr.Marianna Ondrušová t.č. -MD, 

Nepedagogický zamestnanec - Vlasta Bubáková / školníčka

V škol. roku 2019/ 20 aj naďalej pracujeme podľa -Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách.

Štátny vzdelávací program je prvým stupňom dvojúrovňového modelu vzdelávacích programov. Je najvyšším platným kurikulárnym dokumentom, ktorý vymedzuje povinný obsah výchovy a vzdelávania v materských školách na získanie kompetencií.

Náš ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM - BYSTRINKA

OBČIANSKE ZDRUŽENIE PRI MATERSKEJ ŠKOLE :

Predseda OZ -  Mgr. Zuzana Baková   

IČO 37978969

OBČIANSKE ZDRUŽENIE PRI MATERSKEJ ŠKOLE PAVLA MUDROŇA MARTIN

/v registri/          

 

Tu nás nájdete:                

      

Mapa