Choď na obsah Choď na menu
article preview

ŽIADOSŤ na prijatie dieťaťa / šk.rok 2023/24

                         ŽIADOSť

    na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie

                          šKOL.ROK 2023/24

 

Meno dieťaťa...................................................... dátum narodenia..................................

Rodné  číslo........................................................  zdravotná poisťovňa............................

Bydlisko................................................................príp.prechodné...................................

Materská školaSúkromná materská škola- P.Mudroňa 32,Martin

Meno a priezvisko otca......................................................... č. telefónu.........................

e-mail......................................................................bydlisko...............................................

 

Meno a priezvisko matky.......................................................č. telefónu............................

e-mail.......................................................................bydlisko...............................................

 

Počet detí v rodine................................

Záväzný dátum nástupu do SMŠ.............................

Niečo mimoriadne , čo nám chcete o Vašom dieťati oznámiť..........................................

...........................................................................................................................................

Súčasne sa zaväzujem , že budem pravidelne mesačne uhrádzať príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov  materskej školy v stanovenom termíne .

 

Dátum: ..............................               Podpis rodičov: ............................................................  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vyjadrenie lekára o zdravotnom stave dieťaťa:

................................................................................................................................................

 

Dátum: ....................................                             Pečiatka a podpis :....................................

 

Portrét

Posledné fotografie

Archív

Kalendár
september
2023
Po Út St Čt So Ne
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30